αναρτήσεις

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
γράφει ο Δημ.Αντωνίου, ιατρός


Ως γνωστόν οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν με το συνολικό ποσόν των 50 δις. ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα «ίδια κεφάλαιά των» (Core Tier I) από το PSI και τα ανεξόφλητα δάνεια των νοικοκυριών. Τα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης διατίθενται αποκλειστικά  για τον παραπάνω σκοπό (σύμφωνα με τον νόμο 3601/2007, άρθρα 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ΦΕΚ Α`178/01-8.2007. Συνεπώς οι τράπεζες δεν νομιμοποιούνται να απαιτούν για δεύτερη φορά τις οφειλές των δανειοληπτών των!. Σας καταθέτω έτοιμο δικόγραφο. Δημ. Αντωνίου
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
                                                                      
ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
& ΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Του Δημ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, κατ. Χαλκίδος, οδός Δημ. Βώκου 6.
ΚΑΤΑ
(π.χ.) Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ»
Η ένσταση αυτή κατατίθεται νόμιμα κι έγκυρα σήμερα, διότι η πλήρης και τελική ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης και της αντιδίκου μου «Εθνικής Τράπεζας ΑΕ»,  ολοκληρώθηκε με την ψήφιση του 3ου Μνημονίου (ν. 4093/2012, Υποπαράγραφος Δ.1 άρ.1α και 2α, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012) και την έκδοση της από 12-11-2012 σχετικής με αρ. 38 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α` 223/12-11-2012).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα καίρια πλήγματα στη ρευστότητα των τραπεζών
Η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης και η σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αποτελούν βασική προϋπόθεση για την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και άρα και για την πολυπόθητη ανάκαμψη. Η πολύμηνη καθυστέρηση στην υλοποίηση του εγχειρήματος, ωστόσο, έγκειται στο βασικό προβληματισμό για το κατά πόσο είναι δυνατό, αλλά και ηθικό, από ένα σημείο και μετά, να διατηρήσουν οι τράπεζες τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα αλλά και τις ίδιες διοικήσεις τη στιγμή που το Δημόσιο συνεισφέρει δεκάδες δις ευρώ στη διάσωσή τους. Ας δούμε όμως όλη την πορεία του ζητήματος των τραπεζών από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή αλλά και το πώς φτάσαμε ως εδώ.

Φυγή καταθέσεων (ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πριν το 2009 οι καταθέσεις μας ήταν περίπου 250 δις ενώ σήμερα έχουν πέσει στα 160 δις): Λόγω συνεχώς εντεινόμενου κλίματος ανασφάλειας στην ελληνική οικονομία (κάθε φορά που ακούγονται φράσεις του τύπου «πάγωμα δόσης», «καταγγελία του Μνημονίου» ή «επιστροφή στη δραχμή» πολλά δις καταθέσεων κάνουν φτερά) αλλά και λόγω ύφεσης, αφού ένα ποσοστό των καταθέσεων καταναλώθηκε.

Επισφάλειες: Τα «κόκκινα» ληξιπρόθεσμα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται από 200.000 περίπου νοικοκυριά και επιχειρήσεις και δεν έχουν προοπτική να εισπραχθούν από την τράπεζα –είτε λόγω πτώχευσης του οφειλέτη είτε λόγω έλλειψης εγγυήσεων- ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 50 δις ευρώ. Τις επισφάλειες αυτές κλήθηκε να ελέγξει (με αμφίβολο τρόπο –λόγω κυρίως παράλειψης ελέγχου των
off-shore του εξωτερικού) το προηγούμενο έτος η Blackrock στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών, για τις οποίες οι τράπεζες φαίνεται ότι θα χρειαστούν πάνω από 10 δις επιπλέον των προβλέψεων στους ισολογισμούς τους (αφού πριν τη Blackrock οι τράπεζες φαίνεται πως είχαν ήδη εγγράψει περίπου 15 δις προβλέψεις λόγω επισφαλειών).

PSI: Τον Οκτώβριο 2011 αποφασίστηκε το οριστικό κούρεμα του ελληνικού χρέους άνω του 50% (ονομαστική αξία). Οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν σε αυτό με ομόλογα αξίας περίπου 50 δις ευρώ (υπέστησαν 53,7% κούρεμα της ονομαστικής αξίας των ομολόγων και άνω του 80% πραγματικές ζημιές-αφού αυτή τη στιγμή τα νέα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται στο 17-18% της αξίας τους).

Η απόφαση για ανακεφαλαιοποίηση

Έτσι, λοιπόν, στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου 2011, μαζί με το οριστικό κούρεμα του ελληνικού χρέους και το δεύτερο πακέτο δανεισμού της χώρας, αποφασίστηκε και ένα ποσό-δάνειο ύψους περίπου 35 δις από τον Προσωρινό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (
EFSF) για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Τα λεφτά αυτά προορίζονταν για το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στο οποίο υπήρχαν ήδη 10 δις από το 1ο πακέτο δανεισμού της Ελλάδας   ύψους 110 δις. με το 1ο Μνημόνιο, Μάιος 2010, άρθρο 16.

Μετά και το νέο αυτό ποσό, τα κεφάλαια του Ταμείου, σήμερα (ν.4079/2012, ΦΕΚ Α 20-09-2012)  προσδιορίζονται συνολικά στα 50 δις ευρώ. Από αυτά, τα 18 δις δόθηκαν τον περασμένο Απρίλιο 2012 ως προκαταβολή για την ανακεφαλαιοποίηση των 4 βιώσιμων μεγάλων τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς,
Alpha, Eurobank) και επιπλέον άλλα 7 δις ευρώ πήγαν για την ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ μετά την απορρόφησή της από την Πειραιώς. Τέλος, τα υπόλοιπα 23-25 δις χορηγήθηκαν στις παραπάνω 4 τράπεζες με την ψήφιση του 3ου Μνημονίου (ν. 4093/2012, Υποπαράγραφος Δ.1 άρ.1α και 2α, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012) και την έκδοση της από 12-11-2012 σχετικής με αρ. 38 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α` 223/12-11-2012). Με τα τελευταία αυτά χρήματα (23-25 δις.) ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αυτών, συνολικού ύψους 11 δις. περίπου για κάθε μία των ανωτέρω 4 βιώσιμων τραπεζών, σύν τα 7 δις. της ΑΤΕ.
Το επιπλέον (των 50 δις.) αναγκαίο ποσόν για την πλήρη  ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα καλυφθεί με αύξηση του μετοχικού των κεφαλαίων από τους ίδιους τους ιδιώτες μετόχους των, η συμμετοχή των οποίων θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 10% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Διότι εάν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε το αντίστοιχο ποσόν θα καλυφθεί από το ΤΧΣ και τον EFSF, αλλά με την πλήρη πλέον κρατικοποίηση των τραπεζών (ν. 4093/2012, Υποπαράγραφος Δ.1 άρ.1α και 2α, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012) και την έκδοση της από 12-11-2012 σχετικής με αρ. 38 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α` 223/12-11-2012) (βλ. παρακάτω τους όρους της ανακεφαλοποίησης). Και πράγματι έτσι έγινε τελικά, δηλ. οι τράπεζες δεν προέβησαν καν σε αυξήσεις των μετοχικών των κεφαλαίων, οι ιδιώτες μέτοχοι δεν κάλυψαν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσόν του 10% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με συνέπεια οι τράπεζες να αλλάξουν ιδιοκτήτες και να περιέλθουν την ιδιοκτησία του Δημοσίου (πλήρης κρατικοποίηση των τραπεζών). Συνεπώς οι νέοι νόμιμοι δανειστές μου και ιδιοκτήτες των τραπεζών  που μπορούν νόμιμα να παραστούν στο παρόν δικαστήριο, για να απαιτήσουν τα ληξιπρόθεσμο δάνειό μου σε αυτούς,  είναι το Κράτος (το υπουργείο οικονομικών) κι όχι η παλαιά διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ΑΕ.
- (εδώ θυμίζω ότι οι τράπεζες είχαν πάρει 23 δις.ευρώ εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο για την αύξηση της ρευστότητας (χορήγηση δανείων) με τον ν. 3723/2008 (ΦΕΚ  Οι εγγυήσεις αυτές κατέπεσαν το 2012 με αποτέλεσμα να καταστούν μέρος του δημοσίου χρέους και να καλυφθούν τελικά από τον έλληνα φορολογούμενο).
 ΙΣΤΟΡΙΚΟ: I. Η τρικέφαλη ελληνική κυβέρνηση κυβέρνηση ψήφισε με το 3ο Μνημόνιο (ν.4079/2012, ΦΕΚ Α 20-09-2012) την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών –συνολικού ύψους 50 δις.- με το υπόλοιπο  ποσόν των 24 δις., τα οποία είναι μέρος του νέου δανείου ύψους  31.5 δις. που θα πάρει η κυβέρνηση από την Τρόικα μέσα στον Δεκέμβριο του 2012 (δόση του δανείου καταβλητέα τον Ιούλιο του 2012!). Τα χρήματα αυτά της ανακεφαλαιοποίησης θα πάνε όλα  για να συμπληρώσουν κι αποκαταστήσουν την τελική τωρινή «αρνητική κεφαλαιακή θέση των τραπεζών» (*) , η οποία έχει δημιουργηθεί μέχρι την ψήφιση του Μνημονίου 3 (Νοέμβριος 2012) και πρακτικά μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012. Το δάνειο των 31.5 δις. της επόμενης δόσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 24 δις. προς τις τράπεζες), θα χρεωθούν ως «δημόσιο χρέος», το οποίο θα πληρώσουμε όλοι εμείς οι πολίτες!
(*)α)  Ν. 3601/2007, άρθρα 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ΦΕΚ Α`178/01-8.2007
    β) ΠΔ/ΤΕ 2594/20-08-2007  και ΠΔ/ΤΕ 2595/20-08-2007
Όπως προείπα, τα 24 αυτά δις. ευρώ προς τις τράπεζες είναι μέρος του συνολικού ποσού των 50 δις. που έχει το ΤΧΣ (Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)  (ν.4079/2012, ΦΕΚ Α 20-09-2012)  αποκλειστικά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Ο όρος «ανακεφαλαιοποίηση», σημαίνει αναπλήρωση των «ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών», ώστε αυτά να διατηρούνται σε ένα σταθερό λόγο ως (πάνω από το 10%) ως προς τα χορηγούμενα δάνεια. Ο ελάχιστος αυτός λόγος αυτός (10%) «ιδίων κεφαλαίων» / χορηγηθέντα δάνεια λέγεται «κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, ή Core Tier I.
Τα «ίδια κεφάλαια των τραπεζών» δηλαδή, είναι, χοντρικά, τα κεφάλαια τα οποία οι τράπεζες οφείλουν να διατηρούν για εγγύηση των καταθέσεων και των χορηγηθέντων δανείων των. Τα ποσό της ανακεφαλοποίησης δεν διατίθενται για δάνεια, ή για άλλους σκοπούς αύξησης της ρευστότητας στην αγορά, αλλά μόνο κι αποκλειστικά για την αποκατάσταση και διατήρηση «θετικής»  κεφαλαιακής επάρκειας»  (του Core Tier I) πάνω από 10%. Κι όλα αυτά προβλέπονται ρητά στον ν. 3601/2007/ΦΕΚ Α` 178/01-8.2007, άρθρα 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών). Αν ο παραπάνω λόγος πέσει κάτω από το 10%, τότε οι τράπεζες βρίσκονται σε «αρνητική κεφαλαιακή θέση» (αρνητικό Core Tier I), ήτοι σε κατάσταση χρεοκοπίας.
Ιδού λοιπόν τι λένε οι ίδιες οι τράπεζες για το που θα πάνω τα 24 δις. που θα πάρουν από την Τρόικα:
«Όπως σημειώνει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,  οι προτάσεις της προς το υπουργείο οικονομικών και το ΕFSF (Tαμείο Χρηματοσπιστωτικής Σταθερότητας) αποσκοπούν στην ικανοποίηση τριών  βασικών στόχων: 
1.
 Τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της καθαρής θέσης των τραπεζών.
2. Την έκδοση κοινών μετοχών  για την κάλυψη των βασικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών (capital.gr)».
Σχόλιο δικό μου: Δηλαδή, οι ίδιες οι τράπεζες ομολογούν λοιπόν ότι η δόση των 24 δις. θα πάει για την κάλυψη των «βασικών ιδίων κεφαλαίων των» κι όχι για την χορήγηση δανείων στην αγορά (οι παραπάνω προτάσεις των τραπεζών περιελήφθησαν τελικά στην πράξη υπουργικού συμβουλίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ΦΕΚ Α`, 223/12-11/2012, αρ.πράξης 38/9-11-2012) (βλ. και δηλώσεις του Καθηγητή οικονομικών Ι. Βαρουφάκη λίγες  μέρες πριν στον ΑΝΤ1)
ΙΙ.  Η τωρινή- μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012- «αρνητική κεφαλαιακή θέση» (Core Tier I < 10%) των τραπεζών (δηλ. δηλ. η χρεοκοπία των) προήλθε αφενός από το «κούρεμα» των κρατικών ομολόγων που είχαν, με το περίφημo PSI του Φεβρουαρίου 2012, αλλά και από τα ανεξόφλητα θαλασσοδάνεια που έχουν δώσει σε ημετέρους, επιχειρηματίες, κόμματα κλπ, με αδιαφανή και ύποπτα κριτήρια και διαδικασίες, αλλά και από τα ανεξόφλητα ληξιπρόθεσμα («κόκκινα» δάνεια) των νοικοκυριών!. Αυτά όλα προβλέπονται ρητά στον ν. 3601/2007, ΦΕΚ Α` 178/01-8.2007, άρθρα 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών).
Λόγω των παραπάνω επισφαλειών η «κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών» («αρνητική κεφαλαιακή θέση» - Core Tier I <10 span="span"> βρέθηκε στο «κόκκινο» και θα αποκατασταθεί με τα παραπάνω 50 δις. από το ελληνικό δημόσιο. Τα 50 αυτά δις. της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών   ΔΕΝ είναι δάνεια του Δημοσίου προς τις τράπεζες (όπως αντίθετα είναι τα χορηγούμενα ποσά που χορηγούνται προς αυτές από το  ελληνικό δημόσιο ως «εγγυήσεις»  για την «ενίσχυση της ρευστότητας, π.χ. με τον ν.3723/2008), αλλά είναι κεφάλαια (τα 50 δις.) τα οποία «χαρίζονται» οριστικά στις τράπεζες για να μην καταρρεύσουν ολοκληρωτικά. Τα 50 δις. της ανακεφαλαιοποίησης μπαίνουν τελικά στο δημόσιο χρέος και τα πληρώνουμε όλοι εμείς οι έλληνες φορολογούμενοι  
(*)CoreTier1: Είναι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, δηλαδή το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το «άνοιγμα» της τράπεζας. Αυτή τη στιγμή, καθορίζεται τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στο 8-10%. Π.χ. (πολύ απλοϊκά). Εάν μία τράπεζα έχει ανοιχτεί σε δάνεια και επενδύσεις ύψους 10 δις, θα πρέπει να έχει πίσω στο ταμείο της τουλάχιστον το 1 δις. Εάν ο Core Tier I είναι κάτω του ορίου του 10%, τότε η τράπεζα βρίσκεται σε «αρνητική κεφαλαιακή θέση», ή σε «αρνητική κεφαλαιακή επάρκεια».
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικά τα εξής:
α) Εφόσον οι 4 βιώσιμες ελληνικές ράπεζες, συμπεριλαμβανομένης και της αντιδίκου μου «Εθνικής Τράπεζας ΑΕ»,  θα αποζημιωθούν με 24 δις. της επόμενης δόσης (συνολικά με 50 δις), τα οποία θα πληρωθούν από όλους εμάς ως δημόσιο χρέος όπως είπα παραπάνω, για τις ζημίες που υπέστησαν τα «ίδια κεφάλαιά των» (για Core Tier < 10%) από το PSI, αλλά και από τα ανεξόφλητα ληξιπρόθεσμα δάνεια των νοικοκυριών, οι τράπεζες ΔΕΝ μπορούν (δεν έχουν έννομο συμφέρον) να τα ζητήσουν και από τα νοικοκυριά  για δεύτερη φορά!. Γι αυτό λοιπόν, μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καμία τράπεζα ΔΕΝ μπορεί να διεκδικήσει από τον κάθε δανειολήπτη τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς αυτήν στα δικαστήρια, διότι αυτή (η τράπεζα) στερείται «ενεργητικής νομιμοποίησης, λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος» !!. Δηλαδή η τράπεζα  δεν νομιμοποιείται να  ζητήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δανειοληπτών της, αφού έχει ήδη αποζημιωθεί γι αυτές από τα λεφτά όλου τους ελληνικού λαού, ο οποίος πληρώνει το δημόσιο χρέος, στο οποίο χρεώθηκαν τα 24 δις. ευρώ της δόσης (και συνολικά 50 δις). Για να αντικρούσει  η τράπεζα τα παραπάνω γεγονότα είναι αδύνατον, διότι αφενός το πράγμα είναι προφανές και αληθές στην νομική του ουσία, αλλά και πρακτικά, δεν μπορεί να αποδείξει την νομιμότητα της απαίτησής της κατά του δανειολήπτη, διότι θα πρέπει η τράπεζα να φέρει αποδείξεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Υπουργείο Οικονομικών, ότι το ΔΙΚΟ ΜΟΥ  δάνειο (και του καθενός δανειολήπτη) δεν καλύφθηκε από την τελευταία αυτή δόση, (μαζί με τις παρελθούσες κρατικές ενισχύσεις 2007-2012, βλ. παρακάτω τους σχετικούς νόμους).
β) Το εκπληκτικό είναι ότι οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται  με το συνολικό ποσό των 50 δις. αδιακρίτως για όλα τα νομικά είδη των ανεξόφλητων οφειλών των φυσικών προσώπων προς αυτές,  ήτοι:  α) βεβαιωμένα (με δικαστική απόφαση) καταβλητέες οφειλές, β) ληξιπρόθεσμες απαιτητές και γ) απλά ληξιπρόθεσμες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να διεκδικήσουν και να πληρωθούν ΔΥΟ φορές τα δάνεια α, β και γ, ήτοι και από τα 50 δις. της ανακεφαλοποίησης και από τους δανειολήπτες τους ίδιους, δικαστικά ή εξωδικαστικά!! 
Συμπέρασμα: Η αντίδικός μου «Εθνική Τράπεζα ΑΕ», η οποία θα λάβει για την ανακεφαλαιοποίησή της, με τον παραπάνω τρόπο, περίπου 11 δις. ευρώ, συν 11 δις, ευρώ μαζί με την “Eurobank EFG», με την οποία συγχωνεύτηκε (συνολικά 22 δις), έχει καλύψει πλήρως τις ζημίες και το κενό των «ιδίων κεφαλαίων»  της μέχρι την 31-12-2012, που προήλθαν και από τα ληξιπρόθεσμα κι απαιτητά δάνεια των οφειλετών της με την διαδικασία της ανακεφαλοποίησής της από το ελληνικό δημόσιο, όπως προβλέπεται στον ν.  4093/2012, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012) (3ο Μνημόνιο)  και την  από 13-11-2012 σχετικής με αρ. 38 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α` 223/12-11-2012. Συνεπώς η αντίδικός μου δεν έχει έννομο συμφέρον να παραστεί στο παρόν δικαστήριο και να απαιτεί το ληξιπρόθεσμο-κατ` αυτήν- δάνειό μου προς αυτήν, διότι-όπως προείπα-έχει εξοφληθεί πλήρως από το ελληνικό δημόσια για όλα το απαιτητό κεφάλαιο και τόκους. Στην ουσία, ο νόμιμος δανειστής μου είναι πλέον το ελληνικό δημόσιο!
Τέλος για να αντικρούσει τα παραπάνω επιχειρήματά μου η αντίδικός μου «Εθνική Τράπεζα ΑΕ» πρέπει να φέρει αποδείξεις για το αντίθετο από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Υπουργείο Οικονομικών, ότι και το συγκεκριμένο ΔΙΚΟ μου δάνειο δεν καλύφθηκε πλήρως από την δόση αυτή (μαζί με τις παρελθούσες κρατικές ενισχύσεις 2007-2012, βλ. παρακάτω τους σχετικούς νόμους).
ΙΙΙ. Οι έννοιες κλειδιά της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών

Κοινές μετοχές με ψήφο:

Μετοχές με δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση των μετόχων της τράπεζας –άρα και με δικαίωμα παρέμβασης στην πολιτική της, χωρίς προτεραιότητα επαναγοράς τους από τους παλιούς μετόχους.

Κοινές μετοχές χωρίς ψήφο:

Έχουν προκριθεί ως επιλογή για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και πρόκειται για μετοχές χωρίς προτεραιότητα επαναγοράς τους από τους παλιούς μετόχους, αλλά και χωρίς δικαίωμα ψήφου για το νέο τους κάτοχο (στην προκειμένη περίπτωση το κράτος) που δεν θα έχει δηλαδή δικαίωμα παρέμβασης στην πολιτική της τράπεζας.

Προνομιούχες μετοχές: είναι εξαγοράσιμες σε βάθος χρόνου με προτεραιότητα επαναγοράς τους από τους παλιούς μετόχους των τραπεζών. Επιπλέον, οι νέοι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών (κράτος) δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, συνεπώς δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στην πολιτική των τραπεζών.

Μετατρέψιμα Ομολογιακά δάνεια (
cocos): είναι ένα σταθερής ή κυμαινόμενης απόδοσης χρεόγραφο, το οποίο δίνει το δικαίωμα στον ομολογιούχο να μετατρέψει σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα το ομόλογό του σε νέες μετοχές, οι οποίες προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Warrants: Παραστατικά απόκτησης μετοχών. Αποτελούν ουσιαστικά δικαίωμα -αλλά όχι υποχρέωση- του κατόχου τους να αγοράσει μετοχές σε προκαθορισμένη τιμή οποτεδήποτε θέλει μέχρι ένα προκαθορισμένο μελλοντικό χρονικό σημείο. Όταν ένα warrant εξασκηθεί, η εταιρεία πρέπει να εκδώσει νέες μετοχές και σαν αποτέλεσμα θα αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών της εταιρείας. Παράδειγμα: Όταν λέμε π.χ. ότι η αναλογία μετοχών-warrants είναι 1 προς 4 εννοούμε ότι: για κάθε μετοχή που αγοράζει κάποιος τώρα, στο μέλλον αποκτά 4.

CoreTier1: Είναι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, δηλαδή το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το «άνοιγμα» της τράπεζας. Αυτή τη στιγμή, καθορίζεται τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στο 8-10%. Π.χ. (πολύ απλοϊκά). Εάν μία τράπεζα έχει ανοιχτεί σε δάνεια και επενδύσεις ύψους 10 δις, θα πρέπει να έχει πίσω στο ταμείο της τουλάχιστον το 1 δις.
ΙV.ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (και της «Εθνικής ΑΕ»).
Λεπτομέρειες της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών με τα 24 δις. (συνολικά 50 δις)  της τελευταίας δόσης του δανείου από την Τρόικα (Δεκέμβριος 2012).
(πράξη υπουργικού συμβουλίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ΦΕΚ Α`, 223/12-11/2012, αρ.πράξης 38/9-11-2012 και ν. 4093/2012, Υποπαράγραφος Δ.1 άρ.1α και 2α, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012)
Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση:

Μικτός τρόπος ανακεφαλαιοποίησης:
Τα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τα Ελληνικό Δημόσιο θα τα δανεισθεί από τον από τον ΕFSF, στον οποίο θα χορηγήσει, σε αντάλλαγμα: α) κοινές μετοχές των ελληνικών τραπεζών άνευ ψήφου για 3 (+2) χρόνια και β) μετατρέψιμα σε μετοχές ομόλογα (COCOs), εξασφαλίζοντας έτσι το  ιδιωτικό μάνατζμεντ των τραπεζών –με τις εξής προϋποθέσεις:

Οι τράπεζες καταθέτουν σχέδια βιωσιμότητας στην ΤτΕ. Όσες είναι βιώσιμες αντλούν κεφάλαια από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και ως αντάλλαγμα δίνουν στο Δημόσιο κοινές με αναστολή ψήφου μετοχές (*) (εκτός εάν η ιδιωτική συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου είναι κάτω από ένα ελάχιστο όριο του 10%, οπότε η ανακεφαλαιοποίηση γίνεται με κοινές με ψήφο –ουσιαστικά δηλαδή με προσωρινή κρατικοποίηση της τράπεζας), ή ομολογιακά δάνεια (ομόλογα
Cocos) (**), τα οποία εάν μετά τα 5 χρόνια δεν μπορεί η τράπεζα να τα επαναγοράσει, μετατρέπονται σε κοινές με ψήφο για το Δημόσιο.
(*)(**) μεταβιβάζονται στη συνέχεια στον ΕFSF από το ελληνικό δημόσιο
Οι ιδιώτες μπορεί να επαναγοράσουν τις μετοχές τους από το Ταμείο μέσα σε 3 χρόνια (+2 χρόνια παράταση από την ΕΕ), ειδάλλως πάλι αυτές μετατρέπονται σε κοινές με ψήφο για το Δημόσιο. Όσες τράπεζες δεν έχουν βιώσιμο σχέδιο, εκκαθαρίζονται με διαχωρισμό σε δύο κομμάτια και το κακό κομμάτι περνάει στο Δημόσιο, ενώ το καλό πρακτικά συνήθως εξαγοράζεται από κάποια άλλη τράπεζα (περίπτωση ΑΤΕ).
Ουσιαστικά εδώ δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους (όπως οι ίδιοι επιδίωκαν και ζητούσαν), καθ’όλο το διάστημα της 5ετίας που το ΤΧΣ θα κατέχει τις μετοχές τους, εάν βρίσκουν χρήματα (π.χ. από πώληση μιας θυγατρικής) να τις επαναγοράζουν ώστε να μικραίνει η συμμετοχή του Ταμείου στις τράπεζες. Επιπλέον, οι τραπεζικές μετοχές θα μπορούν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο κανονικότατα.
-«Παράταση του χρόνου που προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος από τρία σε πέντε χρόνια»
Είχε ξεκινήσει με προθεσμία 3 ετών, είχε γίνει 3 + 2 υπό προϋποθέσεις και τώρα κλείνει επίσημα στα 5 χρόνια το περιθώριο των τραπεζιτών να ανακτήσουν το σύνολο των μετοχών των τραπεζών τους και επομένως να επιστρέψουν τα χρήματα της ενίσχυσης στο κράτος.
Συμπέρασμα:  Από την παραπάνω συμφωνία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπως αυτή τελικά κατακυρώθηκε με την πράξη υπουργικού συμβουλίου, ΦΕΚ Α`, 223/12-11/2012, αρ.πράξης 38/9-11-2012, προκύπτει ότι: Όλες οι Ελληνικές Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης και της αντιδίκου μου «Εθνικής Τράπεζας ΑΕ», περιέρχονται από τον Νοέμβριο του 2012 στην κυριότητα (ιδιοκτησία) του Ελληνικού Δημοσίου και του EFSF, διότι οι τράπεζες δεν προέβησαν καν σε αυξήσεις των μετοχικών των κεφαλαίων,  με αποτέλεσμα οι ιδιώτες να μην καλύψουν τουλάχιστον το 10% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα την (προσωρινή) κρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας.
Oι τράπεζες θα περιέλθουν και πάλι στην κυριότητα των νυν ιδιωτών ιδιοκτητών των, μόνον εάν εντός 5ετίας οι τελευταίοι επαναγοράσουν από το ελληνικό δημόσιο και κατ` επέκταση από τον  EFSF τα μετατρέψιμα ομόλογα CoCos και τις κοινές των μετοχές, τα οποία κατέχει ο ΕFSF με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.  
Συνεπώς και μέχρι τότε, οι νυν ιδιοκτήτες της «Εθνικής Τράπεζας» δεν έχουν έννομο συμφέρον να παραστούν στην παρούσα δίκη απαιτούντες την εξόφληση του δανείου μου, που –κατ` αυτούς- είναι ανεξόφλητο, διότι οι νέοι νόμιμοι δανειστές μου που μπορούν νόμιμα να παραστούν στο παρόν δικαστήριο είναι το Κράτος (το υπουργείο οικονομικών) κι όχι η παλαιά διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ΑΕ.
  
V) ΙΔΟΥ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΜΕ ΤΑ 50 ΔΙΣ. (τα 24 δις, ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1)  ν. 3845/2010, αρ. 4 παρ.8, και αρ. 16, ΦΕΚ Α` 65/6-5-2010 (1ο Μνημόνιο)
  
2) Ν. 3864/2010, Σύσταση του ΤΧΣ για τις τράπεζες, ΦΕΚ Α` 119, 21.7.2010
3) Ν. 4056/2012, ΦΕΚ Α` 52/12-3-2012
4) α) Ν. 4079/2012, ΦΕΚ Α` 180Α/20.9.2012
    β) εισηγητική έκθεση του ν.4079/2012
5) Ν. 3601/2007, άρθρα 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ΦΕΚ Α`178/01-8.2007
6) Ν. 4093/2012 (Μνημόνιο 3ο), κεφ. Δ.1. άρθρα 1α και 2α, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012
7) Πράξη υπουργικού συμβουλίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αρ.πράξης 38/9-11-2012, ΦΕΚ  Α`, 223/12-11/2012
8) ΠΔ/ΤΕ 2594/20-08-2007  και ΠΔ/ΤΕ 2595/20-08-2007
9) ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εισηγητική έκθεση: «Εξάλλου, η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών γίνεται με δάνεια των πολιτών και περιλαμβάνει ακόμη και τις  επισφαλείς απαιτήσεις που προέρχονται από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτών και των οικογενειών τους». H πρόταση συζητήθηκε την 21-09-2012 κι απερρίφθη από την πλειοψηφία.
10) http://patrinanea.blogspot.gr/2012/11/blog-post_731.html (Σχόλια Πέτρου Δούκα, τ. υφυπουργού Οικονομικών)
Κατόπιν των παραπάνω ΖΗΤΩ από το δικαστήριό σας:
1)  Nα αναγνωριστεί η έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης και εννόμου συμφέροντος της αντιδίκου μου «Εθνικής Τράπεζας ΑΕ» στην παρούσα δίκη, διότι η ενδεχόμενη ζημία που επικαλείται ότι υπέστη από το –κατ` αυτήν ληξιπρόθεσμο δάνειό μου-έχει ήδη καλυφθεί και η ιδία πλήρως αποζημιωθεί από το ελληνικό δημόσιο.
2) Επειδή το παραπάνω θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η σημασία του για τις απαιτήσεις των τελευταίων επί των ληξιπρόθεσμων δανείων των πολιτών, αφορά χιλιάδες δανειοληπτών κι επειδή, εγώ –και ο κάθε δανειολήπτης-δεν έχουμε πρόσβαση στους ισολογισμούς των τραπεζών και των αρμοδίων αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος, Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών) για την εισέτι πληρέστερη επιβεβαίωση κι απόδειξη ων παραπάνω επιχειρημάτων μου (αν και πιστεύω ότι η απόδειξή των είναι πλήρης με τα στοιχεία που παραθέτω), ζητώ από το δικαστήριο, εάν κι αυτό το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει λογιστικό έλεγχο της Εθνικής Τράπεζας από ορκωτούς λογιστές –με έξοδα της αντιδίκου μου- για να διαπιστώσει την πλήρη αποζημίωσή της από το δημόσιο για την μαύρη τρύπα των ιδίων κεφαλαίων της ως αποτέλεσμα της αδυναμίας είσπραξης των ληξιπρόθεσμων προς αυτήν δανείων και ιδιαίτερα και συγκεκριμένα του δικού μου (και εν όψει και της εν εξελίξει συγχώνευσης της «Εθμικής» με την «Eurobank EFG»).
3) Η συνέχιση της απαίτησης του ποσού της αγωγής της αντιδίκου μου από τον εφεσιβάλλοντα-σύμφωνα με τα παραπάνω-συνιστά σωρεία εγκληματικών πράξεων, ήτοι Απάτη κατ` εμού δια απάτης του δικαστηρίου (τριγωνική απάτη) κι εκβιασμός και γι αυτό, ζητώ
4) Να συντάξετε την σχετική πράξη-έκθεση και να την διαβιβάσετε οίκοθεν στον αρμόδιο εισαγγελέα μαζί με τα πρακτικά της παρούσας δίκης
5) Να καταλογίσετε τα δικαστικά έξοδα της παρούσας δίκης στην αντίδικό μου
Χαλκίδα                                                                Δημ. Αντωνίου
 
Δημ. Αντωνίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (για το αρχείο σας)  
ΟΛΟΙ οι νόμοι και τα ΦΕΚ με τις ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ του Ελληνικού Δημοσίου στις Τράπεζες για την  ενίσχυση της ρευστότητάς των (χορήγηση δανείων)  μεταξύ 2008-2012. Οι εγγυήσεις αυτές κατέπεσαν και συμπεριελήφθησαν στο Δημόσιο Χρέος το οποίο θα πληρώσουν οι έλληνες φορολογούμενοι! (οι εγγυήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την ανακεφαλαιοποίηση, ούτε εγγράφονται στο δημόσιο χρέος. Όταν όμως καταπέσουν, τότε ενσωματώνονται στο δημόσιο χρέος)
α) ν. 3723/2008, άρ. 3,4,5, ΦΕΚ Α` 250/9-12- 2008
β) ν. 3845/2010, αρ. 4 παρ.8, και αρ. 16, ΦΕΚ Α` 65/6-5-2010 (1ο Μνημόνιο)
γ) ν. 3872/2010, αρ. 7, ΦΕΚ Α` 148/3-9-2010
δ) Υπουργικές αποφάσεις: ΦΕΚ Β` 511/23-4-2011
i) 2/20136/0025, ii) 2/20192/0025, iii) 2/20536/0025, iv) 2/20538/0025
ε) ν. 3965/2011, αρ.19, ΦΕΚ Α` 113/18-5-2011
στ) ν. 4031/2011, αρ.2, ΦΕΚ Α` 256/9-12-2011
ζ) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-9-2011, αρ.1, ΦΕΚ Α` 203/14-9-2011
η) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19-04-2012, αρ.1, ΦΕΚ Α` 94/19-4-2012
θ) ν. 4079/2012, αρ.1, ΦΕΚ Α` 180/20-9-2012
ι) ν. 4056/2012, ΦΕΚ Α` 52/12-3-2012
 
 

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 2013;

Πόσο φόρο θα πληρώσω το 2013; Δείτε ποιοι θα επιβαρυνθούν ακόμη και με 5.750 ευρώ τον χρόνο

Πόσο φόρο θα πληρώσω το 2013; Δείτε ποιοι θα επιβαρυνθούν ακόμη και με 5.750 ευρώ τον χρόνο
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της νέας φορολογικής κλίμακας με την οποία θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2013. Στο υπουργείο Οικονομικών καταλήγουν σε μια κλίμακα η οποία προβλέπει τρία κλιμάκια, έκπτωση φόρου η οποία μπορεί να φτάσει και στα 1950 ευρώ (όσο μικρότερο το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη η έκπτωση φόρου) και κανένα αφορολόγητο είτε έχετε παιδιά είτε όχι. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την τσέπη μας; Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες του fpress.gr.Η νέα φορολογική κλίμακα με βάση τα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών, έχει ως εξής:
1.       Για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 21%
2.       Για εισοδήματα από 25.000 ευρώ έως 48.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 36% και
3.       Για εισοδήματα από 48.000 ευρώ και πάνω φόρος 45%.
Από τον φόρο που θα προκύπτει με βάση τα κλιμάκια που αναφέρθηκαν, θα αφαιρείται το ποσό των 1950 ευρώ αρκεί το εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ. Από τα 18.000 ευρώ και μέχρι τα 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα συρρικνώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1000 ευρώ εισοδήματος ενώ αν το εισόδημα κυμαίνεται από 29.000 ευρώ έως 42.000 ευρώ, η έκπτωση μειώνεται με ταχύτερο ρυθμό (κατά 100 ευρώ ανά 1000 ευρώ εισοδήματος).
Για να προκύψει το ποσό του φόρου και η έκπτωση, χρειάζονται πράξεις. Επίσης, για να καταλάβετε αν υπάρχει επιβάρυνση ή όχι σε σχέση με πέρυσι, χρειάζεται και σύγκριση με τα δεδομένα της ισχύουσας φορολογικής κλίμακας. Το fpress.grέκανε τις πράξεις και παρουσιάζει το αποτέλεσμα στους πίνακες που ακολουθούν:
1.       Αν είστε φορολογούμενος χωρίς παιδιά, κάντε κλικ εδώ
2.       Αν είστε φορολογούμενος με ένα παιδί, κάντε κλικ εδώ
3.       Αν είστε φορολογούμενος με δύο παιδιά, κάντε κλικ εδώ
4.       Αν είστε φορολογούμενος με τρία παιδιά, κάντε κλικ εδώ

ΠΗΓΗ: Financial press.gr

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Η αλήθεια απλά υπάρχει… το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί

Για αυτό ας πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους!

Μέσα σε ένα καθημερινό πλαίσιο αδικίας και με τις ψυχές όλων μας τουλάχιστον εν βρασμώ με τα δρώμενα της χώρας, επιχειρούμε στο παρόν να αναδείξουμε την αλήθεια της μεταλλείας χρυσού στη χώρα μας, και εν μέρει στο Κιλκίς. Ένα θέμα που για κάποιον μη ενήμερο ακούγεται δευτερεύον, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνον άρρηκτα συνδεμένο με τα οικονομικοπολιτικά δρώμενα - αποτελεί πιστή εφαρμογή του μνημονιακού σχεδιασμού ξεπουλήματος.

Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν έχει να αναδείξει κάποιο μέρος της γης όπου η μεταλλεία, ιδίως αυτή που σχετίζεται με εξορύξεις χρυσού, έχει κάνει τους πολίτες της περιοχής ευτυχισμένους με τις θέσεις εργασίας, έφερε ευημερία και δεν επιδείνωσε τη δημόσια υγεία, δεν εξαφάνισε άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες, δεν έβλαψε ή εξαφάνισε τις αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, δεν έβλαψε ανεπανόρθωτα το υδατικό δυναμικό της κάθε περιοχής, δεν επιβλήθηκε με δόλο ή με τη βία και που δε συνοδεύτηκε στη συνέχεια από τη δημόσια δυσαρέσκεια και αγώνες για κλείσιμο των ορυχείων.

Η αλήθεια είναι ότι οι επιτροπές αγώνα ενάντια στα μεταλλεία σε Κιλκίς, Χαλκιδική και Θράκη έχουμε γεμίσει το διαδίκτυο με βίντεο, κείμενα και κάθε στοιχείο αλήθειας από όλα τα μέρη της γης που έχουν την «ευτυχία» να διαθέτουν μεταλλεία: Τουρκία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Περού, Αφρική, Αργεντινή, Κόστα Ρίκα, Μεξικό, …. και δεν έχει τέλος. Οι άνθρωποι του συστήματος εταιρίες-κυβέρνηση, μας κατηγόρησαν ότι συγκρίνουμε τη χώρα μας με υπανάπτυκτες και μας πρόβαλαν τη Φινλανδία και τη Σουηδία ως παραδείγματα προς μίμηση.

Η αλήθεια είναι ότι η Φινλανδία, σήμερα, 5 χρόνια μετά την έναρξη των εξορύξεων, έχει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και εκδηλώσεις δυσαρέσκειας του πληθυσμού λόγω της μεταλλείας! Πριν 5-6 χρόνια είχαν ξεκινήσει οι εξορυκτικές δραστηριότητες υπό καθεστώς γιορτής εν’ όψει της υποσχόμενης ανάπτυξης. Σήμερα οι διαδηλώσεις και τα «ΟΧΙ» έχουν παγιωθεί. Μια από τις περιπτώσεις, το Talvivaara: αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που εμείς βροντοφωνάζουμε, αυτοί τα ζουν ήδη, το παράλληλο κακό του ραδιενεργού ουρανίου που υπογραμμίζουμε για το Κιλκίς, αυτό ακριβώς το κληρονόμησαν ήδη οι κάτοικοι του Talvivaara και εξοργισμένοι ακούνε σήμερα θρασείς δικαιολογίες! Ορίστε και το μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνεται στο Talvivaara στις 31/10/2012.

Η αλήθεια είναι ότι το 2o πρότυπο του ΥΠΕΚΑ, η Σουηδία, μοιάζει σήμερα πιο πολύ με την Ελλάδα ως προς τα μέτωπα αγώνα ΕΝΑΝΤΙΑ στα μεταλλεία: Στο λαπωνικό Βορρά της, αλλά και σε άλλες πλέον περιοχές της, καθώς και στο νησί Gotland – επιχειρείται το ελληνικό όραμα: Η Σουηδία θα γίνει ο μέγας παραγωγός ορυκτού πλούτου της Ευρώπης! Οι πολίτες αντιδρούν μπαίνοντας μπροστά στα μηχανήματα αποψίλωσης και τα σχετικά δημοσιεύματα είναι καθημερινά: «Οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές μετάλλων παγκοσμίως, έχουν ξαφνικά στρέψει ξανά τα βλέμματα στα μεταλλεία της Σουηδίας. Αλλά καθώς τα εκατομμύρια θα διαφεύγουν στο εξωτερικό, θα κληρονομούμε την καταστροφή του περιβάλλοντος - για πολλές γενιές στο μέλλον.» Σουηδικό μέτωπο.
 
Η αλήθεια είναι ότι ο απλός κόσμος στο Κιλκίς, στη Χαλκιδική, στη Θράκη, στη Σουηδία και στη Φινλανδία, σίγουρα δεν έχουν οργανωθεί ώστε να έχουν εφεύρει κοινά ψέματα – συνεπώς λέμε την αλήθεια, εκτός αν είστε λάτρεις θεωριών συνωμοσίας!

Η αλήθεια της μεταλλείας και ειδικά του χρυσού περιλαμβάνει λειψυδρία και μόλυνση των υδάτων (ειδικά το Κιλκίς είναι ένας από τους 7 νομούς που επισήμως έχουν κριθεί ότι κινδυνεύουν άμεσα από ερημοποίηση.) Λειψυδρία, γιατί η όποια μεταλλευτική δραστηριότητα, ήδη από τα πρώιμα στάδια των ερευνητικών γεωτρήσεων, μπορεί να οδηγήσει σε αποστράγγιση των γεωτρήσεων στην περιοχή. Μόλυνση, γιατί τα τοξικά χημικά της μεταλλευτικής διαδικασίας καταλήγουν στο υπέδαφος και περνούν στον υδροφόρο ορίζοντα.

Η αλήθεια της μεταλλείας και ειδικά του χρυσού περιλαμβάνει ακόμη ατμοσφαιρική και εδαφική ρύπανση, αφόρητη ηχορύπανση, τέλματα μεταλλευτικών καταλοίπων & ραδιενεργά στοιχεία. Τοξική σκόνη διαχέεται στην ατμόσφαιρα με τις καθημερινές εκρήξεις, πασπαλίζει τις καλλιέργειες και ενσωματώνεται στο έδαφος. Ακόμη κι αν κάποιος κτηνοτρόφος επέμενε να εκτρέφει αγελάδες κοντά στον μεταλλευτικό χώρο, ποιος θα αγόραζε το γάλα του; Ήδη στη Θράκη όπου συμβαίνουν τα ίδια, γαλακτοβιομηχανία δήλωσε εγγράφως ότι αν γίνουν τα μεταλλεία δε θα αγοράζει πλέον γάλα από τους τοπικούς παραγωγούς. Οι περιεκτικότητες στα επιθυμητά μέταλλα είναι συχνά μικρές. Στην περίπτωση των Κρουσίων, είναι λίγα γραμμάρια ανά τόνο πετρώματος. Το σύνολο σχεδόν του υλικού που θα εξορύσσεται θα είναι λοιπόν άχρηστο και θα πρέπει να πεταχτεί, αφού προηγουμένως έχει εμποτιστεί με τοξικά χημικά. Αυτή η τοξική λάσπη θα αποτίθεται σε τεράστιες χαβούζες (τέλματα καταλοίπων) και θα αποτελεί στον αιώνα τον άπαντα μια πληγή για την περιοχή και συνεχή κίνδυνο σε περίπτωσή διαφυγής της, μετά από ρήξη των φραγμάτων, εξαιτίας πχ. ενός πλημμυρικού ή σεισμικού συμβάντος.

Η αλήθεια ειδικά για το Κιλκίς μιλάει για πιθανή συνύπαρξη ουρανίου (αλά Talvivaara Φινλανδίας.) Το ΙΓΜΕ διαψεύδει την ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων ουρανίου – άρα συνομολογεί την ύπαρξη ουρανίου. Συνεπώς κατά την εξόρυξη του χρυσού, η διαρροή ραδιενεργών στοιχείων είναι σίγουρο ότι θα συμβεί! Ακόμη κι αν δεχτούμε ότι δε θα γίνουν ενέργειες εκμετάλλευσης του ουρανίου, αυτό θα διαφεύγει όσο υπάρχει στην ατμόσφαιρά μας, στη γη και στα νερά μας με ολέθριες συνέπειες στην υγεία μας.

Η αλήθεια της μεταλλείας χρυσού σημαίνει ακόμη απώλειες περιουσιών. Σύμφωνα με τον ισχύοντα μεταλλευτικό κώδικα, όταν μια περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως δημόσια μεταλλευτική, μπορεί να διατεθεί από το Δημόσιο σε ιδιώτες για μεταλλευτική εκμετάλλευση. Ειδικά στην περίπτωση των Κρουσίων, εφόσον η περιοχή ήταν ήδη χαρακτηρισμένη ως μεταλλευτική από την πρώτη εγκατάσταση των προσφύγων σε αυτήν, τα δικαιώματα στις ιδιοκτησίες που τους δόθηκαν είναι για το λόγο αυτό κολοβά. Όσο δεν υπάρχει ιδιώτης μεταλλειοκτήτης, όλα φαίνονται ομαλά. Αν όμως εγκατασταθεί ιδιώτης μεταλλειοκτήτης στην περιοχή, τότε σε αυτόν παραχωρούνται ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Η απομάκρυνση των σημερινών κατοίκων βέβαια δεν πρόκειται να γίνει άμεσα με εντολή του μεταλλειοκτήτη, γιατί αυτό θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις. Θα γίνει σταδιακά και οικειοθελώς όμως, από τους ίδιους τους σημερινούς ιδιοκτήτες, όταν ανακαλύψουν πως η διαβίωσή τους κοντά στα ορυχεία θα είναι ανυπόφορη και βέβαια στην περίπτωση αυτή ούτε σκέψη για αποζημιώσεις. Όταν λοιπόν το σημερινό ΥΠΕΚΑ λέει πως δεν θα γίνουν απαλλοτριώσεις στην περιοχή, η αλήθεια πίσω από αυτό είναι πως δεν θα δοθούν αποζημιώσεις, γιατί ο κόσμος θα φύγει από μόνος του!

Η αλήθεια όσον αφορά στην οικονομική διάσταση και τις πολυπόθητες θέσεις εργασίας, περιλαμβάνει: πρόγραμμα κατάρτισης ανειδίκευτων σε μεταλλεία-ορυχεία που σημαίνει: η εταιρεία δε θα πληρώνει μισθούς – εμείς οι υπόλοιποι θα τους πληρώνουμε. Οι συνθήκες, μισθός, περίοδος απασχόλησης, εργασιακά δικαιώματα είναι ψιλά γράμματα – ειδικά στις μέρες που ζούμε και ειδικά στην περίπτωση μετατροπής μας και σε ΕΟΖ (Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.) Και πόσες θα είναι οι θέσεις εργασίας; Χμμ, σε κανένα απολύτως δημόσιο έγγραφο δεν υπάρχει γραμμένος αριθμός θέσεων εργασίας. Από στόματα διαφόρων ακούσαμε για 50 θέσεις (Κιλκίς) στην αρχή οι οποίες μπορεί να φτάσουν τις 500 σε ορίζοντα 30-ετίας. Φυσικά δεν ξεκαθαρίζεται αν αυτές οι 500 θα είναι παράλληλες ή «φύγε εσύ, έλα εσύ για 6 μήνες». Και μετά; Τι; Μετά λοιπόν τα 10-30 χρόνια εξόρυξης, όταν η εταιρεία πάρει ότι θέλει και φύγει, ή όταν αλλάξουν οι συνθήκες της αγοράς (ξέρετε, αυτές οι αγορές που ρυθμίζουν τα πάντα…); Τότε τι κάνουν οι Κιλκισιώτες; Οι Θράκες και οι Χαλκιδικιώτες; Πού θα εργαστούν; Γιατί, γη για καλλιέργεια, περίπτωση αγροτουρισμού, τουρισμού, περίπτωση μελισσοκομίας, περίπτωση κυνηγετικών δραστηριοτήτων και εσόδων δεν θα υπάρχει !

Η αλήθεια των θέσεων εργασίας περιλαμβάνει ακόμη ανίατες ασθένειες στους μεταλλωρύχους και μεταλλειοεργάτες, μεταφορείς στείρων, αλλά και στον πληθυσμό της περιοχής. Χαρακτηριστική απόδειξη τα κοιμητήρια του Στρατωνίου της Χαλκιδικής, όπου σπάνια να βρει κανείς τάφο άνδρα με ηλικία πάνω από 50 με 55 έτη ζωής. Αν συνυπολογίσουμε και την παρουσία του ουρανίου στον τόπο μας, το Κιλκίς, τα πράγματα χειροτερεύουν πολύ.

Η αλήθεια για Εθνικό συμφέρον είναι ότι για αυτό το καημένο το Εθνικό συμφέρον δεν εξετάστηκαν ποτέ οι υπάρχουσες (στα συρτάρια) οικονομοτεχνικές μελέτες που αναδεικνύουν άλλες οικονομικές προοπτικές, πραγματικά σε εναρμόνιση με το περιβάλλον και βιώσιμες. Απλά, ως ένα παράδειγμα, το εθνικό συμφέρον δε θα χάσει τους τζίρους των σημερινών γεωργοκτηνοτρόφων, κυνηγών που έρχονται στα Κρούσσια από όλη τη Μακεδονία; Το εθνικό συμφέρον δε θα χαίρονταν από την μετατροπή 30 εκ. € εισαγωγών αιθέριων ελαίων και βοτάνων σε εξαγωγή 30 εκ. € από την πλέον κατάλληλη για αυτήν την δραστηριότητα περιοχή των Κρουσσίων; Το Εθνικό συμφέρον από το Κιλκίς είναι μόλις 1 εκ.€ / έτος. Σχεδόν ανέκδοτο αν σκεφτεί κανείς τα χρήματα που θα φτάνουν στα χέρια της ξένης εταιρείας!

Η αλήθεια σε ηθική διάσταση και η εμπιστοσύνη στο κράτος. Όλη η διαδικασία ξεκίνησε υπόγεια και πονηρά, με «διαβούλευση» άγνωστη στους πολίτες. Στο Κιλκίς, η «διαβούλευση» περιελάμβανε δήθεν ενημέρωση των θεσμικών εκπροσώπων μας, ενώ οι συναντήσεις (εν Αθήναις) γίνονταν μόνον για να τους συνετίσουν και να τους δώσουν εντολή να μεταπείσουν τα πλήθη. Όλα αυτά στο παρά πέντε, λίγο πριν τη λήξη του διαγωνισμού για τον οποίο μας διαβουλεύονταν! Καμία δημοκρατική αρχή - αντίθετα, επαναλαμβανόμενη κοροϊδία: πολλές φορές προφορικά, αλλά και γραπτά, η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ δεσμεύτηκε να τα σταματήσει όλα εάν η τοπική κοινωνία με τους θεσμικούς φορείς της εκφραστεί αρνητικά. Παρόλο όμως ότι καθολικά, όλοι οι φορείς και σύμπασα η κοινωνία του Κιλκίς εκφράστηκε αρνητικά, με υπομνήματα, υπογραφές, συλλαλητήρια και ερωτήσεις βουλευτών, όλα αυτά χλευάστηκαν! Πρόσφατα η έκφραση της τοπικής κοινωνίας εντάχθηκε στα διακοσμητικά στοιχεία!

Αυτές οι αλήθειες στην Ελλάδα του 2012 σκεπάζονται από την εμετική προπαγάνδα «η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί πρώτη χώρα παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη». Κορυφαία του είδους είναι η πρόσφατη δήλωση του δ/ντη του ΙΓΜΕ: «Στην Ελλάδα οι περισσότερες τοπικές κοινωνίες εγκλωβίζονται στα στενά συμφέροντα, στις μικροπολιτικές σκοπιμότητες και στις στείρες αντιλήψεις, επιλογές και αντιδράσεις ομάδων μειοψηφίας που επιβάλλουν απόψεις και διαδικασίες με κάθε άλλο παρά δημοκρατικό τρόπο, εκφοβίζοντας συχνά και πολιτικούς παράγοντες. Η καθυστέρηση στην αξιοποίηση βιώσιμων πλουτοπαραγωγικών πηγών αφαιρούν την δυνατότητα της χώρας να αλλάξει ριζικά τα σημερινά δεδομένα εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα». Αν έτσι είναι οι περισσότερες ελληνικές κοινωνίες, αυτοί για ποια Ελλάδα κόπτονται και οραματίζονται ;

Τέτοιες δηλώσεις με λάσπη ποτ-πουρί, συνοδευόμενες με υποσχέσεις για «θέσεις εργασίας και ανάπτυξη» αναπαράγονται ανελλιπώς από τα καθεστωτικά ΜΜΕ. Στην «αλήθεια» της Ελλάδας μας, οι δράσεις των επιτροπών ενάντια στα μεταλλεία, απουσιάζουν πλήρως από το ειδησεογραφικό μενού – ακόμη και των κρατικών καναλιών που εμείς πληρώνουμε. Αν σπανίως γίνει κάποια αναφορά, παρουσιάζονται οι πολίτες που παίρνουν μέρος σε κινητοποιήσεις, ως κακοποιά στοιχεία εγκληματικών οργανώσεων! Όποιες πολιτικές παρατάξεις τολμήσουν να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας ή/και να συμμεριστούν τις θέσεις μας, κατηγορούνται αμέσως για φθηνό ψηφοθηρισμό και τρομοκρατία! Όποιος φορέας θεσμικός τολμήσει να εκφράσει τη θέση του, απαξιώνεται! Όποιος συντάκτης καναλιού τολμήσει να προβάλει το θέμα, γρήγορα «το κλείνει» δια παντός και δεν επανέρχεται ποτέ σε αυτό. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι στην ευρύτερη Ελλάδα (εκτός των περιοχών που πρόκειται να πληγούν) ακούνε και μαθαίνουν για το θέμα μόνο την πλευρά της «οικονομικής σωτηρίας».

Για πολλοστή φορά στη Χαλκιδική, την Κυριακή 21 Οκτώβρη 2012 συνέβησαν εγκλήματα: γυναίκες με τραγούδια και παλαμάκια δέχτηκαν χημικά και τράπηκαν σε φυγή. Απλοί, καθημερινοί άνθρωποι όλων των ηλικιών αφού κατέφυγαν σε ειρηνική διαδήλωση, μπήκαν άρον άρον στα ΙΧ τους για να φύγουν από τα χημικά, αλλά έμελλε να δουν τα ΜΑΤ να σπάζουν μανιωδώς τα παμπριζ τους για να τους ρίξουν καπνογόνα ή ό,τι άλλο, να τους αναγκάσουν να βγουν από τα αμάξια για να γίνουν συλλήψεις με κατηγορία «στάση και διατάραξη»! Όμως η Ελλάδα στα δελτία ειδήσεων άκουσε για ΤΟΣΟΥΣ αστυνομικούς τραυματίες, αλλά δεν άκουσε για και δεν είδε ποτέ τον διαμελισμένο αστράγαλο της 60χρονης γυναίκας! Η Ελλάδα στα δελτία ειδήσεων δεν είδε ποτέ 2.500 κατοίκους του Κιλκίς να συγκεντρώνεται την 30η Αυγούστου και να λέει «ΟΧΙ» στο θάνατό του. Η Ελλάδα στα δελτία ειδήσεων δεν είδε ποτέ τους μαθητές της Χαλκιδικής να παρελαύνουν με τα μπλουζάκια «SOS Χαλκιδική». Η Ελλάδα στα δελτία ειδήσεων δεν είδε ποτέ τον κόσμο από τρεις νομούς της Θράκης να φωνάζει «ΟΧΙ».

Ο στραγγαλισμός της αλήθειας εξοργίζει. Εξοργίζει η λάσπη, το ψέμα, το θράσος, η προπαγάνδα, το φίμωμα, η αδικία, η έλλειψη δημοκρατίας!
 

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΓ. 8-09-2012


ΥΓ 1. Δεν ανήκω σε κανέναν από τους πληθυντικούς τους. Όπως δεν ανήκει το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού στους πληθυντικούς τους. Κυρίως όταν ακούω τις  φράσεις, «ζήσαμε υπερβολικά όλα αυτά τα χρόνια», ή «καταναλώναμε περισσότερα από αυτά που βγάζαμε», ή«θα δυσκολευτούμε αλλά θα τα βγάλουμε πέρα αν δουλέψουμε όλοι μαζί», ή την φράση σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, «τα φάγαμε μαζί». Δεν τα φάγαμε μαζί, δεν αποφασίσαμε μαζί, δεν απολαύσαμε μαζί, δεν δουλέψαμε και δεν δουλεύουμε μαζί, δεν αγωνιούσαμε μαζί. Ποτέ δεν ήμασταν μαζί, ούτε θα είμαστε μαζί. Ευτυχώς. Θα είμαστε εμείς και αυτοί, με διαφορές και αντιπαλότητα. Με διαφορετικές επιλογές, εκτιμήσεις, προσεγγίσεις και ζωές. ΕΥΤΥΧΩΣ.
ΥΓ 2. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω μέρος στην ομοψυχία, που «έχει ανάγκη ο τόπος»Πόσο μάλλον που όταν λένε ομοψυχία, εννοούν ησυχία, ακινησία, υποταγή, αποδοχή των ιδεών και των αποφάσεών τους. Και βασικά ο τόπος δεν έχει ανάγκη από ομοψυχία. Έχει ανάγκη από ισονομία, αξιοκρατία, από δικαιοσύνη, από υγεία, παιδεία, από δουλειά και ευκαιρίες.
ΥΓ 3. Δεν υπάρχει περίπτωση, να πάψω να τους αμφισβητώ, να τους κοροϊδεύω, να γελάω μαζί τους, να αποδομώ την σκέψη τους, τον κενό λόγο τους, τις αποφάσεις τους, το σοβαρό ύφος τους. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα δευτερόλεπτο να υπακούσω σε τίποτα από όσα θα αποφασίσουν. Δεν θα εγκλωβιστώ και έχω αποφασίσει αυτή τη φορά να μην μείνω μόνο στα λόγια.
ΥΓ 4. Να μην ξεχνάω να γελάω όποτε ακούω τον Ευάγγελο Βενιζέλο, να προσπαθεί να αναστήσει το σάπιο πτώμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Είτε με αναμόρφωση, είτε με νέα ξεκινήματα, είστε με νέες αφετηρίες, είτε με ανασύνταξη είτε με την  πρόσφατη  ανασύσταση. Να μην ξεχνάω ποτέ να τους απεχθάνομαι.
ΥΓ 5. Να μην ξεχάσω επίσης τι μου έλεγαν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Πόσο με κορόιδεψαν, πόσο με δούλεψαν, πόσο με εξαπάτησαν. Να θυμάμαι πάντα ότι σε όποιον μου συμπεριφέρεται έτσι, δεν πρέπει στιγμή να πάψω νατον πολεμώ.
ΥΓ 6. Να μην δικαιολογήσω ποτέ αυτούς που ψήφισαν Χρυσή Αυγή και κυρίως αυτούς που είναι φασίστες στην καθημερινότητα τους, που είναι πολύ περισσότεροι από425.000. Να μην πάψω ποτέ να αποδίδω ευθύνες στον ελληνικό λαό και να μην ξαναπώ ότι είναι σοφός. Να θυμάμαι πάντα ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του, γουστάρει να εξαγοράζεται και να ξεπουλιέται συνήθως σε χαμηλή τιμή. Να αηδιάζω με τους ελληναράδες.
ΥΓ 7. Να μην ξεχνάω να διασκεδάζω τα βράδια στις 8 και στις 9 με τους παπαγάλους, που είναι ανίκανοι να παίξουν ακόμη και τον ρόλο τους σωστά. Να θυμάμαι πάντα πως είναι συνένοχοι σε έγκλημα. Και να θυμάμαι ότι πρέπει ή να αρχίσουμε ή να τελειώσουμε με αυτούς.
ΥΓ 8. Να μην ξεχάσω ποτέ, όχι αυτούς που κοροϊδεύουν συνειδητά, αλλά αυτούς που έχουν ανάγκη να κοροϊδευτούν συνειδητά. Νομίζω δεν είναι περισσότεροι.
ΥΓ 9. Να σιχαίνομαι πάντα αυτούς που ικανοποιούνται με το ελάχιστο και  αυτούς που βολεύονται με το μέτριο.
ΥΓ 10. Να μην πασοκοποιηθώ από μια αριστερά που με θέλει ώριμο και συνειδητό… τηλεθεατή. Από μια αριστερά των λόγων, των υποσχέσεων και των δηλώσεων. Να απαιτώ, ακόμη και τώρα, την αριστερά των δράσεων, των ουσιαστικών συγκρούσεων, των ανατροπών και του πολέμου.
ΥΓ 11. Να μην θεωρώ αριστερό αυτό που ικανοποιεί τα δικά μου «βολεμένα θέλω», αλλά αυτό που γκρεμίζει τα δικά μου «βολεμένα θέλω».
ΥΓ 12. Να σκοτώσω την τηλεοπτική λογική, που με καθορίζει ακόμη και αν η τηλεόραση είναι κλειστή. Μαζί της να κόψω και το χέρι που κρατά το τηλεκοντρόλ, τώρα που έχω συνηθίσει να κόβω χέρια γι αυτά που ψήφισα.
ΥΓ 13. Να μην με εκπροσωπεί ο Πάγκαλος, να μην με ενημερώνει ο Ευαγγελάτος, να μην με απειλεί ο Μίχαλος, να μην με ψυχαγωγεί ο Θέμος, να μην με συγκινεί η Τατιάνα, να μην μου λέει με τι θα πλύνω η Χατζηβασιλείου, να μην με παραμυθιάζει το διαδίκτυο, να μην με φοβίζει ο Σαμαράς, να μην με καθησυχάζει η ψευδαίσθηση, να μην μου μαγειρεύει το ντελίβερι, να μην με προειδοποιεί ο Άνθιμος, να μην συνηθίζω τους θανάτους, να μην με αγοράζει η πιστωτική μου, να μην με συμβιβάζει ο φόβος μου.
ΥΓ 14. Να μην χρειάζομαι επαναδιαπραγμάτευση χρέους , αλλά επανακαθορισμό Χρέους.


Αυτά είναι τα υστερόγραφα. Λείπει το βασικό κείμενο. Το οποίο θα μπορούσε να είναι πάνω από τα υστερόγραφα, δίπλα από τα υστερόγραφα, 5 σελίδες πιο πέρα,  τρία τεύχη πριν ή τρία χρόνια μετά. Αλλά δεν υπάρχει. Έφυγε μάλλον διακοπές, γιατί δεν άντεχε άλλο.Κείμενο είναι άλλωστε, μπορεί να πάει όπου θέλει, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Έτσι έμειναν μόνα και ορφανά τα 14 υστερόγραφα. Αν έχετε ανάγκη ντε και καλά από βασικό κείμενο, γράψτε ένα δικό σας και προσθέστε από κάτω όσα από τα υστερόγραφα θέλετε. Σας δίνω την άδεια. Άλλωστε είναι υστερόγραφα κοινής χρήσης. Δείτε το ως μια ευγενική προσφορά της στήλης λόγω θέρους.

Καλό και διαφορετικό καλοκαίρι.
Καλό και ανήσυχο  χειμώνα.

(το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στο τεύχος τουUnfollow)

Θύμιος Κ.