αναρτήσεις

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Δομικό σημείο της Συμφωνίας Βενιζέλου – Tittoni (Ιούλιος 1919)


Ν. ΛυγερόςΗ Συμφωνία έγινε μεταξύ Ελευθέριου Βενιζέλου (1864 – 1936) και Tommaso Tittoni
 (1855 – 1931),τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας. Η Συμφωνία είναι στη γαλλική 
και αποτελείται από 8 σελίδες που αφορούν την αμοιβαία υποστήριξη στη Διάσκεψη 
τηςειρήνης, τα ζητήματα της κατοχής της Βορείου Ηπείρου και της Αλβανίας, της Θράκης 
και τα όρια κατοχής στη Μικρά Ασία και τα Δωδεκάνησα.
 Ένα από τα δομικάσημείατης συμφωνίας είναι ηπαράγραφος 2, που αφορά ειδικά το θέμα 
της ΒορείουΗπείρουκαι μάλιστα με τη βοήθεια ενός ιταλικού χάρτη (1: 200.000). Η αρχή
 αυτή της σημαντικήςπαραγράφου είναι η εξής: Η Ιταλία δεσμεύεται να υποστηρίξει στη 
Διάσκεψη, το αίτηματης Ελλάδας όσον αφορά στη προσάρτηση της Νότειας Αλβανίας
 (Βόρεια Ήπειρο)στα όριαπου καθορίζει μια γραμμή, η οποία θα είναι προσεγγιστικά,
 η ακόλουθη:Από ένα σημείοτης ακτής μεταξύ του ποταμού Aspri Ruga και του ποταμού
 Paljassa, αυτή η γραμμήανεβαίνει το αντέρεισμα του όρους Cika για να ενώσει το σημείο 
2025. Από εκεί ακολουθείτη ράχη Malji Cika (Krava 1669 Bogunica 1350 – Kalarat
 1263- Bersi 1422) και ενώνεταιμε εκείνη του Papazi (1575), Skivovih (1859) από όπου
 περνώντας νότια από το Golemi,φτάνει την Suhagora (1800-1750). Από εκεί ακολουθεί
 τη ράχη του αντερείσματος του;Liuzati και πηγαίνει στη συμβολή του Zrinos με Voyusa, 
συνεχίζει ακολουθώντας τηνκάτω πλευρά της Voyusa, ανεβαίνοντας τη πέρα από τη
 συμβολή της Lomnica, από όπουανεβαίνει το αντέρεισμα στο νότο αυτού του ποταμού
 φτάνοντας στο σημείο 1475σταMalji Kokoika. Από αυτό το σημείο ενώνεται με Cafa
 Skembit και το σημείο 1450 αφήνονταςFracheri στην Αλβανία, ατεβαίνει το αντέρεισμα
 Ogoreka, κόβει τον ποταμό Osum ; καιενώνεται με το σημείο 1400 κοντά στο Kjutesa, 
περνώντας μεταξύ Kaltani και Cesaraka. Από αυτό το σημείο ακολουθεί τη ράχη ανατολικά 
της Selenika Pises και από το σημείο1550 (Bunar) Cafa Liuzates φτάνει στο Malji Ukid 
(1800). Από εκεί συνεχίζει ανατολικάφτάνοντας Malji Korora (1650) και πιο ανατολικά
 το σημείο 1650 από όπου, μέσω Pascia Tépé (1585)Peltek (1270), κατεβαίνει στη συμβολή
 του ποταμού Moscopoli και τουποταμού Kelizoni. Ακολουθεί αυτόν τον ποταμό έως την
 ένωσή του με τον Dévoli, ανεβαίνειτον Devoli έως τη γέφυρα Malik και από εκεί έως τη 
λίμνη Malik, που διασχίζει φτάνονταςστο σημείο 837 από όπου μέσω του σημείου 1863
 φτάνει Malji Sat στα παλιά σύνορα.Στη συνέχεια το κείμενο διευκρινίζει τις επιπτώσεις
 όσον αφορά στην προσάρτηση. Έτσι η Ελλάδα δεσμεύεται να αποζημιώσει την Ιταλία
 για τα έργα με οριστικό χαρακτήραπου δεν αφορούν πολεμικές ανάγκες (δρόμοι, λιμάνια, 
δημόσια κτήρια, σχολεία κλπ).Μια επιτροπή όπου η Ιταλία και η Ελλάδα θα έχουν 
αντιπροσώπους θα εκτιμήσει τηναξία τους, επιλέγοντας ένα διαιτητή σε περίπτωση
 διαφωνίας. Επιπλέον, η ελληνικήκυβέρνηση δεσμεύεται να νοικιάσει στην Ιταλία ένα μέρος
 του λιμανιού Santi Quaranta,για πενήντα χρόνια, το οποίο θα αποτελεί μια ελεύθερη ζώνη.
 Αυτό το δομικό σημείο δεν πρέπει να ξεχάσουμε.
http://www.lygeros.org/articles?n=9047&l=gr